Shërbimet

Shërbimet

ARKPRO është e përbërë nga arkitektë profesionistë, ku klienti është pjesë e stafit dhe bashkëautor i projektit.

Projektime Arkitektonike

Kompania jonë ka një staf të kalitur me një ekspertizë për të ndihmuar ndërtuesit dhe pronarët e shtëpive gjejnë plane shtëpi që përputhen me nevojat dhe buxhetet e tyre.

Studime Urbane

Stafi ynë është i pajisur me njohuri shkencore për dizajnimin e llojeve të çelësave objektet që përbëjnë vendbanime njerëzore, si dhe njohjen e planifikimit, planifikimin dhe menaxhimin e zonave urbane.

Studime Interiori

Ne merremi me dizajnin e konceptit, planifikimin e hapësirës, planin e brendshëm dhe ekranin. Programi ynë ofron njohuri të hollësishme në gjuhën e materialeve, ndriçimit, ngjyrën, mobilimin dhe integrimin e komponentëve teknikë.

Aplikime Online për Leje Ndërtimi

Ky shërbim elektronik ju ofron aplikacionin online për lejet e ndërtimit. Na kontaktoni për informacion mbi informacionin.

Projektime Arkitektonike
Studime Urbane
Studime Interiori
Aplikime për leje ndërtimi