Narac Church / Kisha Narac
Restaurant & Hotel in Boge / Restorant dhe Hotel në Bogë
School Campus / Kampus Shkolle
Villa in Sauk / Vilë në Sauk
Hat Construction / Konstruksion Kapele
KMY Tarrace / Taraca KMY
Golosa Ville / Vila Golosa
Funeral Home / Shtëpi Funerale
Church of ZKM / Kisha e ZKM
Room Render / Render Dhome